Informatie

Bestuur
Voorzitter:  Paul Zantman
Secretaris:  Reinier Schrijvershof (nieuwe Secretaris gezocht)
Penningmeester:  Marvin Koot
PR en evenementen: Nouschka van der Burg
Groepsbegeleiding:  Joy Olsthoorn
Groepsbegeleiding:  Gillian Overmeer

Contributie 2021
€127,50 per jaar

Vertrouwenspersoon
Scouting Nederland vindt een veilige fysieke en sociale omgeving voor haar jeugdleden en vrijwilligers belangrijk. Een van de hulpmiddelen daarbij is het gebruik van een gedragscode. Hierin staat wat wel en niet gewenst is in de omgang tussen vrijwilligers en jeugdleden.

Vertrouwenspersoon: Joy Olsthoorn

Privacybeleid van Scouting Olave St. Clair: Privacybeleid

Verhuur:
Het gebouw wordt niet verhuurd. Wij verhuren wel tenten: verhuurpagina

Contact
Email: [email protected]

Handige links
Gedragscode
Landelijk opvangteam